4 มกราคม 2563

ลงทะเบียน ออนไลน์ และ หน้างาน ถึงวันที่
4 มกราคม 2563

วิ่งการกุศลวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 2020

วัตถุประสงค์

วัน-เวลา จัดกิจกรรม

วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563 เวลา 06:00-09:00น.

สถานที่จัดกิจกรรม

ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

ระยะทาง และ สภาพพื้นที่ฯ

รุ่นการแข่งขัน

รางวัล

ลงทะเบียน

สิ่งที่ผู้ลงทะเบียนจะได้รับ

วิ่งการกุศลวัดพระธาตุดอยสะเก็ด 2020 รูปที่1

**เสื้อ โล่รางวัล เป้ และ รีสแบน ที่ผู้เข้าร่วมงานได้รับ จะเป็น ของรางวัลรีไซเคิล(ของใหม่ไม่ยังผ่านการใช้งาน) โดย การสนับสนุนจาก หจก.แชมป์เปี้ยนแจม**

กำหนดการ

ข้อแนะนำ

ผู้เข้าแข่งขันควรมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรงสมบรูณ์

ผู้เข้าแข่งขันต้องถือเอาความปลอดภัยของตัวเอง และ ความปลอดภัยของผู้ร่วมแข่งขันท่านอื่น เป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงที่สุด

ข้อควรทราบ และ ข้อตกลง

กำหนกการต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

ตลอดการแข่งขัน ผู้จัดงานฯ จะอำนวยความสะดวก และ รักษาความปลอดภัยของทรัพย์สินละอุปกรณ์ฯ ของผู้เข้าแข่งขันอย่างที่สุด กรณีเกิดความเสียหาย ผู้จัดจะไม่ขอรับผิดชอบ

ค่าสมัคร 250 บาท

ช่องทางติดต่อสอบถาม

โทร. : 0951346060

line ID : 0951346060