RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม

โดย
วัดพระธาตุดอยสะเก็ดฯ

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่14

เนื่องจากสถานการณ์โรคไวรัสโควิด-19 เพื่อความร่วมมือกับทางภาครัฐบาล จึงขอเลื่อนงานวิ่งการกุศลครั้งนี้  โดยผู้สมัครทุกๆท่านยังคงรักษาสิทธิ์ตามเงื่อนไขทุกประการ ติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์ 052 010595 หรือ โทร.0623630809 ขอขอบพระคุณทุกท่านมา ณ.โอกาสนี้ คณะผู้จัดงานวิ่งการกุศลวัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง

วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง ขอเชิญร่วมงานวิ่ง RUN FOR SUN “พลังแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม” ณ. วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการพลังแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม(โซลาเซลล์ Solar Cell
 2. เพื่อสร้างระบบโซลาเซลล์ (Solar Cell) ให้กับวัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวง

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่8

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่5

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่13

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่1

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่2

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่4

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่3

MINIMARATHON 11 กม.

 1. ถ้วยรางวัล OVERALL ชาย/หญิง
 2. ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิงทุกกลุ่มอายุ
 3. เหรียญรางวัลผู้เข้าเส้นชัยทุกคน
 4. เสื้อที่ระลึก คนละ 1 ตัว
 5. ถุงผ้าอเนกประสงค์ จ้านวน 1 ถุง

FUN RUN 5 กม.

 1. ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิงทุกกลุ่มอายุ
 2. เหรียญรางวัลผู้เข้าเส้นชัยทุกคน
 3. เสื้อที่ระลึก คนละ 1 ตัว

ประเภท VIP

รับสมัครจ้านวนจ้ากัด 200 คน ค่าสมัคร 950 บาท ผู้สมัคร VIP จะได้รับ

 1. เหรียญมหาจักรพรรดิ์ พระพุทธเศรษฐีเก้าล้านโกฏิ รุ่นพยุงร่ำรวยทรัพย์เสริมบารมี รุ่น 1 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เหรียญ
 2. เสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว
 3. เหรียญรางวัล จำนวน 1 เหรียญ
 4. ถุงผ้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 ถุง

ประเภท EXTRA

รับสมัครจำนวนจำกัด 100 คน ค่าสมัคร 1,950 บาท ผู้สมัคร EXTRA จะได้รับ

 1. เหรียญมหาจักรพรรดิ์ พระพุทธเศรษฐีเก้าล้านโกฏิ รุ่นพยุง ร่ำรวยทรัพย์เสริมบารมี รุ่น 1 วัดพระธาตุดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ จ้านวน 1 เหรียญ
 2. เสื้อที่ระลึก จำนวน 1 ตัว
 3. เหรียญรางวัล จำนวน 1 เหรียญ
 4. ถุงผ้าเอนกประสงค์ จำนวน 1 ถุง
 5. ที่พักพร้อมอาหารเช้า ณ วังธารรีสอร์ท คืนวันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563 1 คืน (เฉพาะผู้สมัคร 1 คน) มีรถรับ/ส่ง จากที่พักถึงวัด(ฟรี)

ประเภท FANCY

 1. ถ้วยรางวัล 1-5 ชาย/หญิงทุกกลุ่มอายุ
 2. เหรียญรางวัลผู้เข้าเส้นชัยทุกคน
 3. เสื้อที่ระลึก คนละ 1 ตัว

รางวัลพิเศษ

มีรางวัลหางบัตรมอบให้แก่ ผู้สมัครเข้าร่วมการแข่งขันทุกประเภท ทางคณะกรรมการจะมอบรางวัลหางบัตร ให้แก่ผู้โชคดีที่อยู่ในบริเวณงานเท่านั้น

กำหนดการ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม 2563

13.00-19.00: รับเสื้อ/BIB ณ.วัดพระธาตุดอยสะเก็ดพระอารามหลวงฯ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม 2563

05.45น.: อบอุ่นร่างกาย

05.50น.: พิธีเปิดการแข่งขัน

06.00น.: ปล่อยตัว MINIMARATHON

06.10น.: ปล่อยตัว FUN RUN / VIP / EXTRA / FANCY

07.00น.: พิธีมอบถ้วยรางวัล/จับรางวัลหางบัตร

08.30น.: ปิดงาน

กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

กฎกติกาการแข่งขัน

 1. ยึดถือกติกาการแข่งขันของสมาพันธ์กรีฑาสมัครเล่นนานาชาติ(IAAF)
 2. การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาด
 3. การประท้วงคุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขันจะประท้วงได้ภายหลัง จากเข้าเส้นชัยแล้วไม่เกิน 30 นาที โดยผู้เข้าแข่งขันเท่านั้น และ ต้องวางเงินประกัน 500 บาทต่อคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ถ้าการประท้วงไม่เป็นผล จะไม่คืนเงินให้
 4. ผู้สมัครเข้าแข่งขันจะต้องติดหมายเลยประจำตัวนักวิ่ง บริเวณหน้าอกเท่านั้น

คุณสมบัติของผู้เข้าแข่งขัน

มีอายุตรงตามประเภทและกลุ่มอายุที่ได้สมัครเข้าแข่งขัน โดยเอาปี พ.ศ. 2563 ลบด้วย พ.ศ. เกิด (ไม่นับเดือน/วัน)

การรายงานตัวของผู้ชนะการแข่งขัน

ผู้วิ่งเข้าเส้นชัยลำดับที่ 1-5 ทุกประเภททุกกลุ่ม อายุ ทั้งชายและหญิง ต้องเข้ารายงานตัวแก่คณะกรรมการ ตามจุดที่กำหนด โดยแสดงหลักฐานป้ายลำดับเข้าเส้นชัย และหลักฐานการผ่านจุด check point (ยางรัดข้อมือ) พร้อมด้วยบัตรประจำตัวประชาชนหรือหลักฐานทางราชการ ที่มีรูปถ่าย ภายในเวลา 30 นาทีหลังเข้าเส้นชัย มิฉะนั้นจะ ถูกตัดสิทธิ์ในการจัดอันดับเข้าเส้นชัย

การให้บริการ อำนวยความสะดวก

 1. บริการรับฝากสัมภาระ ณ บริเวณที่กำหนด
 2. บริการน้ำดื่มตลอดเส้นทางการแข่งขัน
 3. บริการอาหาร (ข้าวต้ม/น้ำเต้าหู้/ผลไม้)
 4. มีที่พักสำหรับผู้ประสงค์จะพักค้างคืน (นักวิ่งจะต้องเตรียมเต๊นท์ และ อุปกรณ์เครื่องนอนมาเอง ยกเว้น ประเภท EXTRA)
 5. ทางวัดฯ จัดทำประกันชีวิตให้แก่ผู้สมัครเข้าทำการวิ่งทุกคนจาก บ.ซิกมาประกันภัย (มหาชนจำกัด) ฟรี

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่12

การเดินทาง

รถบริการเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด สอบถาม คุณอ้าย 083-578-2590,090-410-1911, 052-010-595

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่9

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่10

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่11

RUN FOR SUN พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อแสงธรรม รูปที่14

รุ่นการแข่งขัน

ช่องทางชำระเงิน

คำถาม ที่พบบ่อย

ถาม สภาพเส้นทางวิ่ง เป็นอย่างไร?

ตอบ เส้นทางวิ่ง เป็นทางเรียบถนนลาดยาง ตลอดระยะทาง มีให้เลือกสองระยะ 11กม กับ 5กม


ถาม รับสมัครหน้างานไหม?

ตอบ ไม่เปิดรับหน้างาน ขอโทษด้วยค่ะ


อ่านเพิ่มเติม

ช่องทางติดต่อสอบถาม

FB : facebook event

line ID : july1158

โทร. : 0623630809

ผู้สนับสนุน